Homøopati

Homoios=lignende pathos=lidelse

Homøopati er hjælp til selvhjælp, vi hjælper kroppen til at helbrede sig selv.

Homøopatien er en mild og dybtvirkende behandlingsmetode.

Ved homøopatisk behandling ses ingen bivirkninger.

Homøopatisk medicin stimulerer menneskets egne selvhelbredende kræfter. En førsteforværring kan dog undertiden forekomme kortvarigt, som er et udtryk for at kroppen er ved at genfinde sin balance. Når behandlingsprocessen er sat i gang, kan der forekomme omplaceringer af symptomer, som klienten har i forvejen, eller opblussen af ting, som klienten har lidt under før den endelige helbredelse indtræffer. Hele mennesket styrkes i helbredelsesprocessen, både fysisk, psykisk og mentalt.

Den tyske læge og farmaceut Samuel Hahnemann grundlagde homøopatien i 1790. I homøopatien er det mennesket og ikke sygdommen, der behandles. Homøopatiske lægemidler gives i fortyndet form, og er baseret på princippet om, at “lige helbreder lige”, hvilket vil sige, at den syge behandles med uendeligt små doser af det stof, som hos den raske vil fremkalde de samme symptomer som sygdommen.

Den østrigske filosof Rodolf Steiner udviklede senere den antroposofiske medicin. Antroposofisk medicin er en videreudvikling af den homøopatiske medicin fremstillet ud fra Rudolf Steiners indsigt i, hvordan metaller, mineraler, planter og dyr virker helbredende på mennesket.

Antroposofi betyder menneske kundskab, og er sammensat af de græske ord anthropos=menneske og Sofi=visdom/kundskab.

I mine behandlinger bruger jeg antroposofiske lægemidler fra Allergica og organmidler fra Vala Pharma.

“Vil du kende dig selv, så se ud i verden til alle sider. Vil du kende verden, så se dybt i dit eget indre.” Rudolf Steiner